Salutt 8 mai kl 12.00 og ca kl 17.30

Mandag 8 Mai arrangeres Frigjørings og Veterandagen i Kristiansand. CAC salutter kl 12.00 med 21 skudd fra Lasaretthøyden på Odderøya. Fra kl 17.00 er det Veteranarrangement i Tresse, hvor CAC salutterer etter taler mv, og de som stiller som saluttmannskap er invitert til å delta på arrangementet på Christiansholm festning etterpå. Se: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/for-vare-veteraner/markering-av-8.-mai/