Salutt for H.M Kong Harald

Tirsdag 21 feb kl 12.00 utførte saluttbatteriet til Christianssand Artillerie Compagnie igjen en prikkfri salutt. Takk til Hilde Mari, Toril, Tom, Ole Morten og Stein Anton for vel gjennomført. Se film fra FVN: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/76RXgW/derfor-ble-det-avfyrt-salutt-fra-odderoeya-i-dag

Saluttkommandør Ole Morten og skuddteller Toril
FVN TV intervjuer Ole Morten