Bestemmelser om Sikkerhet

Christianssand Artillerie Compagnie tar sikkerhet på alvor!

Vi har arbeidet med å lage et regelverk gjeldende for all vår virksomhet som omhandler skyting og saluttering med svartkrutt. Vi har kommet fram til at vi ønsker å benytte et eksisterende regelverk som er godt innarbeidet, og som fungerer for flere andre militærhistoriske foreninger. Vi har gjort noen små, mindre endringer av punkter som har relevans for lokale forhold, og som ytterligere skjerper kravene til skyting og saluttering med svartkrutt.

Det opprinnelige regelverket er anerkjent av NMU – Norsk Militærhistorisk Union.

Trykk på PDF-ikonet for å åpne «Bestemmelser om Sikkerhet», dokumentet kan da skrives ut eller lagres.