Tok i mot skoleskipet Sørlandet

Torsdag 15 juni kl 10.00, ankom skoleskipet Sørlandet Kristiansand. Skuta la til ved Kilden, og Compagniet skjøt 3 skudd salutt (dansk/norsk løsen) da den la til kai.

Takk til Stein, Ole Morten, Frode og Trond som salutterte på kort varsel.

Se tv sendingen her:

http://www.fvn.no/fvntv/#!/video/1002193/se-naar-soerlandet-legger-til-kai-ved-kilden