Salutt på gradueringsballet

Torsdag 22 juni var det igjen gradueringsball for de nye sersjantene på Kjevik.

Compagniet stilte med hele 7 stk i uniform og 3 damer. Compagniesjefen med flere, hilste på sjefen for Luftforsvaret, Generalmajor Tonje Skinnarland og sjef LSK Kjevik, Oberst Harald Minde og vi forklarte litt om Compagniet.

Deretter var det introduksjon av Compagniet med soldater og damer for alle gjestene, før det bl skutt tre skudd Dansk/Norsk løsen. Takk til alle som deltok og markedsførte Compagniet på en fin måte.