Svært vellykket i København

Compagniet har deltatt på Tordenskioldsdagene i København 20 og 21 oktober.
Det var et svært godt besøk og CAC fikk god reklame og gjorde en meget bra innsats.

Takk til Bente og Ole Morten, Stein og Janni, Frode, Daniel og Tom Rud (fikk prøvd seg i uniform på kanon)

Related Posts