Så har sjøslaget i København startet, og Compagniet betjener 2 kanoner på skipet.

Se: https://www.tv2lorry.dk/artikel/bare-rolig-brag-i-koebenhavn-er-bare-loest-krudt