Skjerping av krav til holdninger og oppførsel…

Til alle medlemmer av CAC.
Foreningens styre har besluttet å skjerpe kravene til holdninger og oppførsel; og ønsker å meddele til CAC sine medlemmer:

CAC infører nå totalt avhold med henhold til alkohol og andre stimulerende midler i forbindelse med oppdrag som innebærer skyting/salutt med kanon, musketter og andre svartkruttvåpen. Dette er besluttet etter konstruktive dialoger ved vårt sikkerhetskurs og andre tidligere sammenhenger, og skjerpingen er ønskelig slik at vi kan forsikre oss om at vi ikke har noen risiko forbundet med behandling og bruk av sortkrutt. Vedtaket innføres med virkning fra 19. juni, og det gjøres spesielt oppmerksom på årets Tordenskioldsdager som gjennomføres i helgen 28. – 30. juni 2013.

Forbudet gjelder personell som skal behandle/har befatning med svartkrutt og våpen som eksempelvis kanon, muskett, flintlåspistol og morter.

Foreningens Styre
Christianssand Artillerie Compagnie