Salutt ved Graduering for Luftforsvarets Skolesenter Kjevik

Som Tradisjonen tro ble Christianssand Artillerie Compagnie også ved LSK Graduering 2013 forespurt om å bidra med en 3-skudds salutt til ære for årets Befalsskole-kull.

Takk til: Ole-Johan Augland, Ragnar Olsen, Jan Auby Hagen, Frode Amundsen og Jørn Kildedal som stod for årets salutt til ære for Luftforsvarets Befalsskole sitt Årskull 2013.