Sjømilitære Samfund, Lokallag Sørlandet

Kontaktperson: fornavn etternavn. Tlf: xxx xx xxx
Hjemmeside: http://www.sms1835.no/cms/index.php

Sjømilitære Samfund, Lokallag Sørlandet skal aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren. SMS skal gjennom aktivt virke engasjere, først og fremst innad i egne rekker. SMS ønsker å bidra til at offiserene fortsatt skal identifisere seg med sitt yrke, og holdes styrket i troen på at hans og hennes tjeneste som offiser er samfunnsgagnlig og fredsbevarende.

I en tid med omstillinger er det viktig med et engasjert og dedikert offiserskorps. Sjømilitære Samfund skal arbeide for en fortsatt forståelse hos det norske folk om at: «en suveren stat har en rett og en plikt til å ha et forsvar», og i særdeleshet betydningen av å ha et sjøforsvar for en kyststat.