Sikkerhetskurs for alle medlemmer – Lørdag 5. april

Hei,

Det planlegges felles sikkerhetskurs med ABM (Arendal Borgerlige Militaire) lørdag 5 april.

Hold av dagen, så vil nærmere invitasjon mv komme fra ABM. Kurset vil mest sannsynlig bli avholdt i området Arendal denne gangen.

Som de fleste sikkert vet, legger vi stor vekt på at alle som behandler svartkruttvåpen (kanon eller muskett/pistol) skal ha dette kurset, samt at andre som er med på oppdrag (marketenteriet mv) skal kunne vite hva vi holder på med (regler for hvor man skal bevege seg mv ift kanoner og muskett/pistol) og kunne behandle skader (sanitetsmoment).

Derfor henstiller vi alle medlemmer til å delta på dette.

Med kanon hilsen

Jørn Kildedal

Compagniechæf