Markering av Grunnlovsjubiléet 10. april

Hei,

Torsdag 10 april skal det markeres at festningsmuren på Lasaretthøyden er restaurert og ifm 1814 jubiléet at Eidsvollsmennene samlet seg på Eidsvoll for å lage egen grunnlov.

CAC skal saluttere med 3 skudd kl 12.00 (Dansk/Norsk løsen).

Vi har pt nok mannskap og følgende har sagt de kan delta i uniform som saluttmannskap:

Ole Morten Meland
Ragnar Olsen
Roger Tvedten
Jørn Kildedal

Er det andre som har veldig lyst til å være med, må de si ifra til meg innen søndag 9 mars.

Fremmøte kl 11.30 i uniform på Lasaretthøyden for klargjøring, og salutt kl 12.00.

Med kanon hilsen

Jørn Kildedal

Compagniechæf