Samarbeidsmøte i Frederikshavn

Lørdag 5 nov var det igjen duket for samarbeidsmøte for de nordiske historiske foreningene. De fleste møtte fysisk, men det var også ordnet slik at noen kunne delta digitalt. Denne gangen foregikk møte på «Knallen» i Frederikshavn hvor TS Fladstrand holder til. TS Fladstrand hadde ordnet lokaler, bespisning og kaffe og kaker til møte. Takk til arrangøren for dette. Formålet med disse møtene er å koordinere oppdrag og arrangement, og dermed kunne delta på hverandres større arrangement uten at det blir kollisjoner. Agendaen i år var også hvordan vi skal få deltakere til å trives og komme tilbake på våre arrangement, samt hvordan skal vi rekruttere nye medlemmer. Anita Warberg lager referat fra møte, som sendes ut til alle foreninger etter hvert. Takk til Ole Morten og Jørn som deltok fysisk for Christianssand Artillerie Compagnie.

Aktiv deltagelse av de fremmøtte