CAC deltok på møte med frivillige

Tirsdag 25 okt kl 17.00 var det invitert til felles møte for alle frivillige foreninger, lag mv i Kristiansand kommune. Møte foregikk i bystyresalen på Rådhuset i Kristiansand. Tema var bl.a miljø og klima, samt ny portal for søknad om tilskudd og ev. andre temaer som man ønsket belyst. Ole Morten og Jørn deltok for Compagniet, og det ble. bl.a stilt forslag av Jørn om å opprette en felles ressursbase for utstyr mv som de enkelte foreninger har og som man kanskje kan leie/låne ut til andre foreninger for å spare store innkjøp og på den måten ivareta bl.a klima og miljø. Det ble også tilføyd fra salen at en oversikt over kompetansen i de enkelte foreninger også kunne være nyttig.