Salutt for Veteranen Roy som ble 85 år

Lørdag 28 mai kl 17.00 salutterte CAC for jagerflyger, helikopterflyger (bla FN tjenste i Kongo) og helikopterflyger i Redningstjensten Roy. Det ble en ærefull og fin feiring av en mangeårig Veteran.

Takk til Tom Rud, Tom Kristian og Jørn som deltok for CAC

Roy på 85 års dagen falnkert av Tom Rud, Tom Kristian og Jørn