Salutt for Kristiansand sine politibetjenter

Onsdag 1 juni kl 18.00 salutterte CAC, etter fagdag og feltløp, for Kristiansand og omegn sine politibetjenter. De avsluttet dagen med en sosial samling på Lasaretthøyden på Odderøya. Dette var ekstra hyggelig og spesielt, da Compagniet har, og har hatt, et langvarig og positivt samarbeid med politiet i forhold til varsling, sikkerhet og opptreden når vi salutterer på offentlig steder.

Takk til Ole Morten, Daniel og Jørn som stilte for CAC

Oppstilt med kanon foran Kristiansand sine politibetjenter