Rekruttering av HV ungdom

Tirsdag 11 mai kl 20.30, stilte Ole Morten og Jørn opp på Kjevik for å informere HV ungdommen i Kristiansand om Christianssand Artillerie Compagni sin historie og hva foreningen står for og hvilke oppdrag, turer mv som vi deltar på . Formålet var å rekruttere flere unge til CAC, slik at vi kan få fyllt opp med medlemmer i «bånn». HV ungdommene var meget interesserte, og et par av de ønsket å delta på kurs mv. Ole Morten hadde med seg flintlåspistol, flintlåsgevær og verge, mens Jørn stillte i uniform og hadde med en kanon. Da kan det se ut som vi kan få 2-3 medlemmer fra Tveit union og et par HV ungdommer. Takk til de som jobber med å rekruttere flere medlemmer.