8 mai med to salutteringer

Lørdag 8 mai ble en lang dag for Compagniet. Det startet kl 10.00 på Lasaretthøyden på Odderøya. Da var det klargjøring til salutten kl 12.00. Ladninger mv var laget ferdig allerede onsdag, slik at resten av klargjøring og rigging ikke skal ta for lang tid. Salutten kl 12.00 gikk prikkfritt, og alle 21 skudd gikk av som planlagt.

Kl 15.00 var det markering ved Veteranmonumentet i Tresse. Her spilte Tveit union musikkorps, Ordfører Jan Oddvar Skisland talte og sjef LSK Kjevik, Oberst Sørensen, delte ut medaljer til Veteraner. Så ble Amazing graze spilt på sekkepiper, og deretter salutterte compagniet med tre skudd.

Takk til de som deltok på salutten kl 12.00 og i Tresse fra kl 15.30.