Ostindiafareren Götheborg ankommer 1. april

..og nei, det er nok ingen Aprilspøk! 🙂

Ostindiafareren Götheborg ankommer faktisk Kristiansand 1. April kl. 17:00.

Compagniet er forespurt om å bidra med personell ved ankomsten.

Ostindiafareren Göteborg, bygget i 2005 etter tegninger fra 1738, er verdens største treskute.

ostindiafareren

Tall Ship Races-prosjektgruppen hadde håpet å få besøk av skuta i 2015, men den reiser nå til Kina og blir borte et par år. På vei til Kina kommer den likevel innom Kristiansand.

ETA er tirsdag 1. April kl. 1700. Prosjektgruppen ønsker å ta i mot seilskuten og besetningen på en god og tradisjonsmessig måte. Ordfører vil ta i mot på kaia sammen med Havnedirektør. Prosjektgruppen har bedt Shantykoret om å synge. Og det er ønskelig å skyte salutt, hvor saluttmannskapet stiller i uniform. Skuta skal ligge ved kai 3. Det er også ønskelig å få pressen tilstede ved ankomsten.

Vel møtt til alle som måtte ønske å ta i mot seilskuta i Kristiansand Havn.