Årsmøtet 2014

Innkallingen til Årsmøtet 2014 ble sendt ut pr post og e-post til medlemmene, 11. mars 2014. Dokumentene er også tilgjengelig her på hjemmesiden. Ved å trykke på underliggende linker lastes PDF-dokumentene ned til pc`n din og du kan dermed på egenhånd lese og skrive ut vedleggene ved behov.

Innkalling til Årsmøtet 2014

Årsberetning 2013

Oppdrag 2013

Oppdragsplan 2014

Valgkomitéens Innstilling 2014

Forslag til nye Vedtekter 2014 – Jørn Kildedal

Forslag til endring i Statutter 2014 – Ole Johan Augland

Protokoll etter Årsmøte 2014