Odderøyas Venner

Styreleder: Harald Flå.
Hjemmeside: http://www.odderoyasvenner.com/

Odderøya er et sentralt område i Kristiansand, og har stor verdi som naturområde og kulturminne. Øyas historie og mange minnesmerker vitner om folkets vilje til å verne landet og friheten. Odderøyas Venner ønsker at øya skal være et fritt område for alle, et sted for livsglede og utfoldelse. På denne bakgrunn vil venneforeningen arbeide etter følgende mål:

 

  • Bevare Odderøya som et sted der folk kan ferdes fritt og føle at øya er deres felleseie.
  • Ivareta Odderøya som et i hovedsak grønt område, der man søker å beholde og utvikle stedets særegne flora og fauna.
  • Ivareta og restaurere historiske minnesmerker som finnes på øya, med tanke på den betydning disse har for vår egen og kommende generasjoners kunnskap om byen og landets historie.
  • Øke befolkningens kjennskap til og forståelse for Odderøyas egenart gjennom tiltak som turer på øya, møtevirksomhet, utarbeidelse og publisering av skriftlig materiale og annet.
  • Være ressursgruppe som offentlige myndigheter og andre kan forholde seg til og samarbeide med.
  • Arbeide for å skaffe økonomiske midler til å gjennomføre ovenstående målsetning.