Ny CAC Rollup

Arbeidsgruppe Markedsføring har fått laget en Rollup som skal brukes ved arrangementer vi deltar i. Når den ikke er i bruk, står den i 2. etasje i kontorbygningen på Lazareth Høiden.

CAC Rollup`n er del av den nye markedsførings-planen som forteller hvem vi er og hva vi gjør.


CAC Rollup er levert av @Allkopi