Norske Reserveoffiserers Forbund, avd. Kristiansand

Kontaktperson: Rolf-Wiggo Lystad. Tlf: 489 58 201.
Besøksadresse: Bygning 11, Lazareth Høiden, Odderøya
Hjemmeside: http://www.nrof.no/Lokale-sider/Sorlandet/Kristiansand/

Norske Reserveoffiserers Forbund bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. Våre medlemmer skal være et viktig bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet.

NROF ønsker å samle alt reservebefal og stadig tjenestegjørende befal, for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Videre arbeider NROF for å ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og totalforsvaret forøvrig.