Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd. Kristiansand

Kontaktperson: Oddbjørn Wiggen. Tlf: 932 48 891. Epost: oddbjorn.wiggen@online.no
Besøksadresse: Bygning 26, Offisersmessen Gimlemoen (tidligere Brakke 84)
Hjemmeside: http://www.kristiansand.nvio.no

NVIO avd. Kristiansand er en aktiv lokalforening, som sammen med over 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.

Organisasjonen er ideell og upolitisk, og har som målsetting å ta vare på personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. NVIO avd. Kristiansand har medlemmer fra Kristiansands-regionen og Setesdal, teller pr i dag ca 165 medlemmer og medlemsmassen er i stadig vekst.

Vi holder til i Offisersmessen, bygning 26 (tidligere kalt bygning 84) på Gimlemoen. Der inngår vi nå i et kontorfellesskap med en rekke andre forsvarsrelaterte foreninger i Kristiansands-området.