Norges Forsvarsforening avd Kristiansand (Vest-Agder)

Kontaktperson: Erling Stausland. Tlf: 913 17 946. Epost: erling.stausland@colorline.no
Besøksadresse: Bygning 26, Offisersmessen Gimlemoen (Tidligere Brakke 84)
Hjemmeside: http://www.forsvarsforening.no/lokale-foreninger/vest-agder

Norges Forsvarsforening arbeider for Forsvarssaken. Forsvaret er en sikkerhetsgaranti for fremtiden og vårt slagord: «Forsvarssak er fredssak», som ble utformet av tidligere President i Norges Forsvarsforening, Fridtjof Nansen, gjelder fortsatt i dag.

Det betyr at målet med Forsvarssaken er nasjonens frihet, uavhengighet og fred, og med det følger også de grunnleggende rettigheter for innbyggerne. For å nå dette målet er et troverdig forsvar, herunder levende forsvarsvilje og samfunnssikkerhet, viktige midler.