Nordisk samarbeidsmøte gjennomført

Onsdag 3 april kl 18.30 startet det Nordiske samarbeidsmøte hvor Mikael Anderson deltok som møteleder. Det var hele 16 deltagere fra både Sverige, Danmark, Finland og Norge. Det ble nesten et militærhistorisk NATO møte. Referat og oppdatert aktivitetsplan sendes ut så snart det er gjennomlest og korrigert. Jørn deltok for CAC. Neste møte blir i Finland lørdag 19 okt. Enten fysisk eller via Teams. Har du ikke vært i Finland før er dette en fin mulighet. Det går ferge fra Umeå til Vasa som ligger rett i nærheten av det fysiske stedet hvor gjennomføringen blir.