Minner om årets sikkerhetskurs

Vi minner om årets sikkerhetskurs som skal arrangeres på Kjevik lørdag 20 april fra kl 09.00. Sikkerhet er et svært prioritert område for oss som driver med svartkrutt og har saluttkanoner med forladning, samt musketter med flint og forladning. En oppdatering og repetisjon på regler og prosedyrer er derfor avgjørende for å opprettholde kompetansen på dette feltet. Invitasjon er sendt ut, så hold av datoen og meld deg på.