Krs Garnison sin historie

CAC har fått Thor Einar Hanisch til å holde foredrag i Offisersmessen Gimlemoen
Torsdag 15 feb kl 19.00.

Tema: Høydepunkter i Kristiansand Garnisons historie.

Thor Einar er også godt involvert i general Oscar Wergelands hus på Gimlemoen, hvor CAC hvert år skyter salutt
for Generalen på hans fødselsdag.