Høydepunkter i Krs Garnison sin historie

Torsdag 15 feb var det duket for et nytt foredrag i KMS regi på Offisersmessen Gimlemoen.
Pga været og at noen medlemsforeninger hadde lagt møter på samme dag, ble vi bare 10 oppmøtte.
Men de som var der fikk høre om høydepunktene i Kristiansand Garnison sin historie fra grunnleggelsen av Christianssand i
1641 og frem til nedleggelsene ble avsluttet i 2008, og den landmiliære historien var over for byen.

Thor Einar Hanisch ga en detaljert og fin fremstilling av de «høydepunkter» som har vært frem til nå.
Takk til Thor Einar og til de som møtte opp tross været.