Kristiansand Militære Samfund (KMS)

Kontaktperson: Erling Stausland. Tlf: 913 17 946. Epost: erling.stausland@colorline.no
Besøksadresse: Bygning 26, Offisersmessen Gimlemoen (Tidligere Brakke 84)
Hjemmeside: http://www.kristiansand-mil-samfunn.com/

Kristiansand Militære Samfund ble stiftet 5. april 1811, og er med det Norges eldste militære forening.

KMS er et felles-forum for foreninger og organisasjoner som arbeider for å opprettholde interesse og kunnskaper om Totalforsvaret. Styret er det samme som også er valgt til Styre i KFSG.