Foreninger i Kristiansand

Christianssand Artillerie Compagnie er en blant mange foreninger og organisasjoner som arbeider for å fremme forsvarshistorien og forsvarsviljen i og rundt Kristiansands-området og på Sørlandet forøvrig. Compagniet har representanter som deltar regelmessig i styrene til flere av foreningene og organisasjonene. Videre deltar Compagniet også jevnlig ved sosiale sammenkomster som avholdes av de forskjellige foreningene og organisasjonene.

De forsvarshistoriske foreninger og organisasjoner vi har i Kristiansand er beskrevet under med logo, navn, kontaktperson, hjemmeside og en beskrivelse.

Kristiansand Militære Samfund (KMS)

 

Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen (KFSG)

 

Norges Forsvarsforening, avd. Kristiansand (Vest-Agder)
Kontaktperson: Erling Stausland. Tlf: 913 17 946
Hjemmeside: http://www.forsvarsforening.no/lokale-foreninger/vest-agder

Norges Forsvarsforening arbeider for Forsvarssaken. Forsvaret er en sikkerhetsgaranti for fremtiden og vårt slagord: «Forsvarssak er fredssak», som ble utformet av tidligere President i Norges Forsvarsforening, Fridtjof Nansen, gjelder fortsatt i dag. Det betyr at målet med Forsvarssaken er nasjonens frihet, uavhengighet og fred, og med det følger også de grunnleggende rettigheter for innbyggerne. For å nå dette målet er et troverdig forsvar, herunder levende forsvarsvilje og samfunnssikkerhet, viktige midler.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd. Kristiansand

 

Norske Reserveoffiserers Forbund, Kristiansand

 

Sjømilitære Samfund, lokallag Sørlandet

 

Forsvarets Seniorforbund, avd. Kristiansand (Forsvarets Seniorforbund, avd. Kjevik)

 

Kvinners Frivillige Beredskap

 

H.K.H. Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

 

Odderøyas venner
Styreleder: Harald Flå.
Hjemmeside: http://www.odderoyasvenner.com/

Odderøya er et sentralt område i Kristiansand, og har stor verdi som naturområde og kulturminne. Øyas historie og mange minnesmerker vitner om folkets vilje til å verne landet og friheten. Odderøyas Venner ønsker at øya skal være et fritt område for alle, et sted for livsglede og utfoldelse. På denne bakgrunn vil venneforeningen arbeide etter følgende mål:

1.
Bevare Odderøya som et sted der folk kan ferdes fritt og føle at øya er deres felleseie.
2.
Ivareta Odderøya som et i hovedsak grønt område, der man søker å beholde og utvikle stedets særegne flora og fauna.
3.
Ivareta og restaurere historiske minnesmerker som finnes på øya, med tanke på den betydning disse har for vår egen og kommende generasjoners kunnskap om byen og landets historie.
4.
Øke befolkningens kjennskap til og forståelse for Odderøyas egenart gjennom tiltak som turer på øya, møtevirksomhet, utarbeidelse og publisering av skriftlig materiale og annet.
5.
Være ressursgruppe som offentlige myndigheter og andre kan forholde seg til og samarbeide med.
6.
Arbeide for å skaffe økonomiske midler til å gjennomføre ovenstående målsetning.