Christianssand Artillerie Compagnie ønsker alle et kanongodt Nytt og coronafritt år. Vi satser på mange gode opplevelser og salutter i 2021.