CAC salutterer også i 2021

Christianssand Artillerie Compagnie har nå inngått en avtale for 3 år med Kristiansand kommune, hvor vi skal saluttere 4 ganger hvert år. Disse datoene er: 21 feb (H.M. Kongen) 8 mai (Frigjørings og Veterandagen), 17 mai (Grunnlovsdagen) og 4 juli (H.M. Dronningen). Første salutt blir da om ikke så lenge (21 feb), og mannskaper er fordelt og forberedt til nytt saluttår.

Salutt fra Lasaretthøyden Odderøya