Dag Tallaksen mottok minnemynt fra CAC

Vår kontaktmann i Politiet vedr søknad om salutt/sikkerhet mv, Dag Tallaksen, gikk av med pensjon
fra nyttår. Dag har vært en meget positiv og god kontaktperson for Compagniet, og har behandlet våre saker
raskt og profesjonelt.
Jørn var innom politikammeret tirsdag 9 januar i lunsjrommet og fortalte litt om Compagniet, og delte ut minnemynt nr 22
fra CAC.
Denne ble godt mottatt og hans kollegaer satt pris på dette.
Nå overtar John Thomas Homme, lensmann i Vennesla som kontaktperson. John Thomas kjenner vi fra før, så det skal gå bra.