CAC ga minnemynt til Saluttkommandør Odderøya

Lørdag 13 januar var det årsfest for Saluttbatteriet Odderøya, og de fleste av saluttmannskapene deltok med ektefelle/samboere.
Compagniesjef i CAC og tidligere Saluttkommandør i saluttbatteriet, Jørn med sin kone Toril, deltok også som gjester.
Christianssand Artillerie Compagnie var jo de som startet frivillig med saluttering fra Odderøya i 2004 med 105 mm kanonene. Da var vi ikledd våre 1700 talls uniformer. I 2017 tok Forsvaret, ved den gang HV 07 over, og mannskapene skiftet til grønn HV uniform og man fikk lønn for jobben. Mange av CAC sine medlemmer fra starten er fortsatt med som mannskap.

I 2014, etter 10 år som saluttkommandør, ba Jørn om avløsning og Ole Martin Stene tok over. Ole Martin har drevet saluttbatteriet videre på en utmerket måte, og Compagniet tildelte han minnemynten for god tjeneste og for å ivareta denne viktige tradisjonen mht saluttering på viktige datoer iht saluttreglementet.

Her et bilde fra overleveringen av minnemynten under årsfesten: