CAC gav oppmerksomhet som takk for innsats!

Tusen takk Sigrid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som takk for sy-arbeid og nedlegging av mye innsats for Compagniets uniformer, ble det kjøpt inn en gave til Sigrid Olsen. Blomster, hvitvin, twist og kremtopper er hederlig fortjent for den gode innsatsen og alle timene med jobb som er lagt ned!

Takk også til Toril som tok initiativet med å skaffe til veie oppmerksomheten!

Med vennlig hilsen

Compagniet