CAC gav en oppmerksomhet som takk for innsats!

Tusen takk Sigrid!

Som takk for sy-arbeid og nedlegging av mye innsats for Compagniets uniformer, ble det kjøpt inn en gave til Sigrid Olsen. Blomster, hvitvin, twist og kremtopper er hederlig fortjent for den gode innsatsen og alle timene med jobb som er lagt ned!

Med vennlig hilsen

Compagniet