Årsmøtet 2013

Innkallingen til Årsmøtet 2013 ble sendt ut pr post og e-post til medlemmene, i henhold til gjeldende vedtekter, 18. februar 2013. Dokumentene er også tilgjengelig her på hjemmesiden. Ved å trykke på underliggende linker lastes dokumentene ned til pc`n din og du kan dermed på egenhånd lese og skrive ut vedleggene ved behov.

Innkalling til Årsmøtet 2013

Årsberetning 2012

Oppdrag 2012

Balanse pr. 18. februar 2013

Driftsresultat pr. 18. februar 2013

Driftsresultat Barbara pr. 18. februar 2013

Oppdragsplan 2013

Protokoll etter Årsmøte 2013