Årsmøte i Foreningen CAC

Foreningen Christianssand Artillerie Compagnie sitt Årsmøte ble i år avholdt søndag 17. mars.
Hele 16 personer møtte fram i Flaggsalen på Lazareth Høiden på Odderøya.
Antallet må vel kunne ligge tett opp mot ny rekord for deltakelse ved foreningens Årsmøte?

Det var kjempebra at så mange hadde anledning til å møte opp, da flere viktige saker skulle avgjøres.

Som sedvanlig ved Årsmøtet ble det gjennomgått Styrets årsberetning og regnskap for 2012, og oppdragsplan for 2013. Videre var det flere innkomne/innmeldte saker. Deler av overskuddet etter St. Barbara feiringen ble søkt om og innvilget til bruk for vår jubileumsfeiring i august i år. Vi gjennomgikk også et helt nytt forslag til «Foreningens Statutter», og med unntak av endring av noen små detaljer ble Statuttene godkjent av et samlet Årsmøte. Statuttene kan leses i sin helhet ved å gå inn i hovedmenyen, under Dokumenter, og Foreningens Statutter.

Det ble også avholdt valg, da flere roller/stillinger/verv var stilt til valg. Det gjaldt Styreleder og Kasserer i Foreningen, og det gjaldt flere stillinger i Artillerie Compagniets ledelse.

Ny Styreleder er Ole Morten Meland, yrkesoffiser i det daglige. Ny Kasserer er Frode Amundsen, som har sittet flere perioder som Styreleder. Atle Løvdal stilte sitt verv til disposisjon, og har nå trådt ut av Foreningens styre. Vi takker Atle for den gode innsatsen han har gjort som Foreningens Kasserer. Videre takker vi Frode for hans gode innsats som Styreleder, og ønsker samtidig til lykke med det nye vervet som Kasserer.

I nydøpte Artillerie Compagniets ledelse (tidligere benevnt: Artillerie Collegiet) er en ny organisasjon i grove trekk tegnet opp, og til alle stillinger ble de som satt i stilling først forespurt om de ønsket å fortsette. For nye stillinger ble det innstilt fra Valgkomitéen medlemmer etter forespørsel. Jørn Kildedal har takket ja til å fortsette som Compagniechæf, Jan Auby Hagen som NK Compagnie, stillingen som Intendant er nå omdøpt til Tøimæster og bekles av Thor Egil Juell etter at også han takket ja til å fortsette. Stillingen som Sikkerhetsofficer ble også stilt til disposisjon, og nåværende Styreleder Ole Morten Meland, takket etter forespørsel ja til denne. Leder Marketenteriet er Toril Kildedal, også det etter at hun takket ja etter forespørsel om å fortsette.

Foreningen Christianssand Artillerie Compagnie har et spennende år foran seg, hvor hovedfokuset er rettet mot CAC 20-års Jubileum som feires ved Christiansholm Festning den 31. august. Videre foregår det parallelt arbeider i de oppnevnte arbeidsgrupper, som har som formål å effektivisere og «modernisere/harmonisere» foreningen og driften av denne.

La året 2013 bli et år som setter CAC på kartet, og som skaper nytt engasjement og liv og glød blant våre egne og blant potensielt nye medlemmer!

Med vennlig hilsen

Det nye Styret