Årsmøte vel gjennomført

Årsmøte i Christianssand Artillerie Compagnie ble vel gjennomført søndag 22 mars kl 18.00.

Det møtte hele 22 medlemmer, og agendaen ble gjennomført iht vedtekter. Det ble vedtatt nye vedtekter og det nye styre er nå redusert til 4 medlemmer, og er som følger:

Styreleder: Ragnar Olsen (ny), Nestleder: Marius Kildedal (ikke på valg), Kasserer: Frode Amundsen (gjenvalg), Sekretær: Tom Kristian Venger (ny).

Revisor: Hilde Mari Olsen (gjenvalg). Valgkomite: Toril Kildedal (gjenvalg) og Ole Morten Meland (ny)

Artillerie Compagniets valgresultat:

Compagniesjef: Jørn Kildedal (ikke på valg), NK: Stein Anton Juell (ny), Intendant/Tøimester: Thor Egil Juell (gjenvalg), Sikkerhetsoffiser: Ole Morten Meland (ikke på valg), Leder Marketenteriet: Sigrid Olsen (ny).

deltagere årsmøte

 

Medlemmene følger godt med i papirene 🙂