Årets sikkerhetskurs gjennomført

ABM, Arendal Borgerlige Militaire og CAC, Christianssand Artillerie Compagnie, gjennomførte årets sikkerhetskurs for svartkrutt med saluttkanoner og musketter lør 30 april på Hove Gård. Kurset ble gjennomført etter den såkalte NoA (Norsk Artillerilaug) sin standard, noe som er et godkjent kurs ift kompetanse som kreves i ny våpenlov av 1 juni 2021.

Teori og praksis saluttkanon
Thor Egil får kursbeviset
Deltagende elever