8 mai vel gjennomført

Søndag 8 mai gikk stort sett hele dagen med til saluttering for Compagniet. Vi møttes kl 11.00 på Lasaretthøyden Odderøya for å klargjøre for salutten kl 13.00. Salutten gikk prikkfritt kl 13.00 med mange besøkende gjster, bl.a Veteraner, det danske sjøforsvar, ordfører med flere. Kl 15.00 dro vi ned til Tresse for å saluttere for veteranene ved Veteranmonumentet. Her holdt både Ordfører og Samferdeselsminister taler. Deretter var vi bedt med inn på Christiansholm festning for å overvære å delta på middag med Veteraner og gjester med god underholdning. En meget givende og ærefull dag. Takk til Hilde Mari, Toril, Tom Rud, Tom Kristian, Daniel og Jørn for deres deltakelse.

Klar for salutt
Klar for salutt i Tresse