Søndag 21 des er det solsnudag, og tradisjon tro skal CAC igjen markere dette med salutt på Østre Batteri ca kl 18.00.

solsnudag salutt

Solsnudagen 2013