Vedlegg G: Mal for lokal saluttinstruks.
(trykk på pdf-ikon under for visning)