Vedlegg F: Aktuelle flaggbestemmelser.
(trykk på pdf-ikon under for visning)