Vedlegg E: Betjeningsinstrukser for saluttvåpen.
(trykk på pdf-ikon under for visning)