Vedlegg C: Godkjente våpen- og ammunisjonstyper.
(trykk på pdf-ikon under for visning)