I år planlegges Tordenskiolds fødselsdag feiret lørdag 3 okt i Frederikshavn.

Hold av dagen, så kommer vi tilbake mht invitasjoner, transport, overnatting mv.

220px-Tordenskiold