Styremøter.

Her kan du lese innkallingen til og referater fra Styremøtene som avholdes i CAC.

Innkallingen blir lagt ut 30 dager før Styremøtet skal avholdes.
Medlemmer som har saker de ønsker å melde inn, må gjøre dette til Secretairen innen 16 dager.
Styret skal ha 14 dager saksbehandlingstid før Styremøtet for innmeldte saker.

Referat blir lagt ut umiddelbart etter avholdt Styremøte.

Related Posts