Styremøter

Styremøter.

Her kan du lese innkallingen til og referater fra Styremøtene som avholdes i CAC.

Innkallingen blir lagt ut 30 dager før Styremøtet skal avholdes.
Medlemmer som har saker de ønsker å melde inn, må gjøre dette til Secretairen innen 16 dager.
Styret skal ha 14 dager saksbehandlingstid før Styremøtet for innmeldte saker.

Referat blir lagt ut umiddelbart etter avholdt Styremøte.