Her er referat etter avholdt Styremøte 24.08.2012.

Se vedlegg. (TEST)